Technické parametry

NÍZKOENERGETICKÉ DOMY

V posledních letech slýcháme stále častěji pojem nízkoenergetické domy. Jak již samotný název napovídá, bude se jednat o domy s nízkou spotřebou energie.

Oproti klasickým domům se jedná o specifické budovy, které se pohybují již z velké části ve sféře technologie. Dům funguje jako jeden provázaný organismus. U „nízkoenergetických“ domů by neměla být hlavní spotřeba energií pro jeho vytápění a údržbu, ale také pokud možno využití ekologických a snadno recyklovatelných materiálů, které nepotřebují pro svou výrobu příliš energie a nevzniká při jejich výrobním procesu vysoké množství skleníkových plynů. Naprosto ideálním řešením jsou domy z přírodních materiálů, jako je dřevo. Dům musí mít i dostatečnou tepelnou izolaci.

Nízkoenergetické domy se pohybují pod úrovní spotřeby 50 kWh/1 m2 vytápěné podlahové plochy ročně. Tyto domy se ještě mohou obejít při dobrém návrhu bez rekuperace. Ovšem jsou zde již kladeny požadavky na prostup tepla, které zajišťuje tepelná izolace o tl. cca 250 mm. Pasivní domy jsou pod hranicí spotřeby nízkoenergetických domů, a to sice 15 a méně kWh ročně na 1 m2 vytápěné podlahové plochy. Požadavky na prostup tepla jsou zde přísnější než u nízkoenergetických domů. Tloušťka tepelné izolace se pohybuje od 250 mm a více.

Pořizovací náklady jsou u takového typu staveb vyšší, ale jde řádově o cca 7 – 10% navýšení ceny než u standardních novostaveb. Tento cenový rozdíl je dán vyššími náklady na návrh stavby a její realizaci. U takového typu staveb je také důležitý ekologický aspekt – úspora energií (až o 90%) potěší nejen vaši peněženku, ale rovněž je mnohem šetrnější k životnímu prostředí.

Kvalita „nízkoenergetických“ domů je podstatně určována zvolenou a realizovanou koncepci. Realizujte vysoký izolační standard a vyhnete se tepelným mostům. Tloušťka tepelné izolace konstrukcí nízkoenergetického domu má být 200 mm a více (podle konstrukce materiálů).