Skladby stěn

Systém difuzně uzavřený

Difuzně uzavřený systém obvodových stěn vychází z potřeby přiblížení se zákazníkům preferujícím ekonomickou otázku. Technologie výroby, použité materiály a způsob montáže umožňuje výrobci garantovat kvalitu domu včetně všech technických parametrů.

STANDART

 • sádrovláknitá deska Rigidur: 12,5 mm
 • instalační předstěna: 40 mm
 • parotěsná fólie Delta-Reflex: 1 mm
 • skeletová rámová kce: 160 mm
 • tepelná izolace ve skeletové rámové kci: 160 mm
 • sádrovláknitá deska Rigidur: 12,5 mm
 • fasádní polystyren: 160 mm
 • podkladová armovaná omítka: 4 mm
 • strukturovaná omítka: 2 mm

Tepelný odpor konstrukce R: 7,494 m2K/W.
Součinitel prostupu tepla konstrukce U: 0,130 W/m2K.

STANDART PLUS

 • sádrovláknitá deska Rigidur: 12,5 mm
 • instalační předstěna: 40 mm
 • parotěsná fólie Delta-Reflex: 1 mm
 • tepelná izolace v rámovém roštu: 50 mm
 • rámový rošt: 60 mm
 • skeletová rámová kce: 160 mm
 • tepelná izolace ve skeletové rámové kci: 160 mm
 • sádrovláknitá deska Rigidur: 12,5 mm
 • fasádní polystyren: 100 mm
 • podkladová armovaná omítka: 4 mm
 • strukturovaná omítka: 2 mm

Tepelný odpor konstrukce R: 8,68 m2K/W.
Součinitel prostupu tepla konstrukce U: 0,11 W/m2K.

Systém difuzně otevřený

Pro své domy používáme technologii difuzně otevřených obvodových stěn německého výrobce, společnosti Inthermo. Obyvatelé domů se vrací k přirozenému a zdravému životnímu stylu.

DIFU

 • sádrovláknitá deska Rigidur: 12,5 mm
 • instalační předstěna: 40 mm
 • sádrovláknitá deska Rigidur: 12,5 mm
 • tepelná izolace ve skeletové rámové kci: 160 mm
 • skeletová rámová kce: 160 mm
 • izolační dřevovláknitá deska Inthermo: 60 mm
 • podkladová armovaná omítka: 7 mm
 • strukturovaná omítka: 2 mm

Tepelný odpor konstrukce R: 5,44 m2K/W. Součinitel prostupu tepla konstrukce U: 0,18 W/m2K.

DIFU PLUS

 • sádrovláknitá deska Rigidur: 12,5 mm
 • instalační předstěna: 40 mm
 • sádrovláknitá deska Rigidur HSD: 12,5 mm
 • tepelná izolace ve skeletové rámové kci: 160 mm
 • skeletová rámová kce: 160 mm
 • tepelná izolace v rámové kci: 100 mm
 • rámová kce: 100 mm
 • izolační dřevovláknitá deska Inthermo: 60 mm
 • podkladová armovaná omítka: 7 mm
 • strukturovaná omítka: 2 mm

Tepelný odpor konstrukce R: 7,45 m2K/W. Součinitel prostupu tepla konstrukce U: 0,13 W/m2K.