GDPR

Ochrana a zpracování osobních údajů, práva dotčené osoby
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasem se zpracováním osobních údajů povoluje dotyčná osoba společnosti Domy Procházka&Pospíšil, se sídlem Roudná 312, 390 01 Roudná, IČ: 14417715, zapsáné v Obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 19481 (dále jen "Správce"), aby ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje dotčené osoby:

  • jméno a příjmení
  • e-mailem

Jméno, příjmení a e-mail je nutné zpracovat za účelem kontaktu zákazníka. Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 5 let.

Zpracování osobních údajů

Souhlasem se zpracováním osobních údajů uděluje dotyčná osoba svůj výslovný souhlas s výše uvedeným zpracováním. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na kontaktní údaje Správce.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem. Osobní údaje mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

  • Poskytovatel webhostingu Wedos Internet a.s.

Práva na opravu, zapomnění a přístup k osobním údajům dotčené osoby

Prosím vezměte na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů má dotčená osoba právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • vyžádat od nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat od nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás výpis těchto údajů a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat od nás vymazání těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.